Φόρτωση. Παρακαλώ περιμένετε.

PHONE: +30 693 333 0922EMAIL: kthnotrofoidramas@gmail.comWORKING HOURS: MONDAY-FRIDAY 08.00 - 14.30

Η ΚΟΚΚΙΝΗ ΦΥΛΗ

Ο Σύλλογος Κτηνοτρόφων Ν. Δράμας ενεργοποιείται για τη γενετικήβελτίωση της Ελληνικής Κόκκινης Φυλής :

Βασικές επικείμενες προκλήσεις και πνεύμα των μελλοντικών δράσεων

Χρήση νέων τεχνολογιών

Μελέτη εναρμονισμένων και ελέγξιμων μεθόδων

  • Αξιόπιστες καταγραφές
  • Βελτιστοποίηση του χρόνου συλλογής καιανάλυσης στοιχείων
  • Γρήγορη πρόσβαση του κτηνοτρόφου σταστοιχεία του κοπαδιού και στα στοιχεία τωνζώων αναπαραγωγής προς επιλογή

Επικοινωνία με όλους τους εμπλεκόμενους

  • Συλλογικός σχεδιασμός της διαχείρισηςτης φυλής
  • Ευρύτερη επιλογή ζώων αναπαραγωγήςγια μια ταχύτερη πρόοδο

Συλλογικός εντοπισμός των προκλήσεων και βραχυπροθέσμων/μακροπρόθεσμων στόχων (π.χ. γενετική βελτίωση, οικονομική αξιοποίηση)

Τακτική ενημέρωση για δράσεις, αποτελέσματα και ευκαιρίες

Στοχευόμενες ημερίδες και κατάρτιση των μελών

Συλλογή γενεαλογικών δεδομένων και ατομικών ζωικών αποδόσεων

  • Αξιολόγηση των ζώων για τις απαιτούμενες ικανότητες της φυλής
  • Εκτίμηση του περιθωρίου γενετικής βελτίωσης ενόςπληθυσμού ζώων για τις σχετικέςικανότητες
  • Τεχνική υποστήριξη του κτηνοτρόφου για την επιλογή των ζώων αναπαραγωγής

Μελέτη για τις περιβαλλοντικές και εργασιακές συνθήκες στις οποίες εκτρέφεται η φυλή

  • Συνυπολογισμός των ατομικών και κοινών προβλημάτων/προκλήσεων

Καθορισμένη κατεύθυνση της γενετικής βελτίωσης της φυλής


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΔΡΑΜΑΣ © 2020. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ